Opleiding beveiliger: het begin van een carrière in beveiliging

Heeft u altijd al een beveiliger gezien in uzelf? Dan is het misschien tijd om er iets mee te doen! U kunt namelijk de opleiding tot beveiliger volgen. Waarom zou u kiezen voor de beveiligingbranche? Daar zijn een aantal goede redenen voor. Ten eerste is het zo dat beveiliging een bloeiende sector is. U geniet dus werkzekerheid in een branche die veel carrièremogelijkheden biedt.

Voor u als beveiliger aan de slag kan, heeft u wel een officieel diploma nodig. In verschillende scholen kunnen intussen veiligheidsopleidingen gevolgd worden. Vaak zijn het specialisaties binnen technische en beroepsopleidingen. In deze opleiding worden een aantal basisvaardigheden aangeleerd die onontbeerlijk zijn voor iedereen die aan de slag wil gaan als beveiliger.
Sociale en communicatieve vaardigheden komen natuurlijk aan bod, want een beveiliger moet in de eerste plaats stressbestendig en stabiel zijn. U moet kunnen omgaan met agressie, zonder meteen de spierballen te laten spreken. Uiteraard moet u zelf emotioneel in de schoenen staan om nuchter om te kunnen gaan met noodsituaties. U moet een basiskennis hebben van psychologie, in team kunnen werken en beslissingen kunnen nemen. Allemaal zaken die uitgebreid aan bod komen binnen de opleiding tot beveiliger.

Een u het diploma heeft, kunt u verschillende richtingen uit. Sommigen gaan verder bij politie en brandweer, anderen gaan als beveiligingsagent aan de slag bij een beveiligingsfirma en nog anderen specialiseren zich in persoonsbeveiliging, om zo uiteindelijk bodyguard of lijfwacht te worden.

Beveiligingsfirma: waarvoor kunt u er terecht?

In vele gevallen is veiligheid een absolute noodzaak. Maar ‘veiligheid’ kan op veel verschillende zaken slaan. Bij een goede beveiligingsfirma kunt u dan ook voor uiteenlopende diensten terecht. De rode draad doorheen de diensten is het efficiënt beschermen of beveiligen van personen en/of goederen. Een overzicht van de voornaamste diensten bij een beveiligingsfirma:

  • Bewaking: permanente bewaking van gebouwen, openbare plaatsen, of personen. Denk maar aan winkelcentra, luchthavens, musea of banken. Bij de bescherming van personen spreekt men eerder van een bodyguard of lijfwacht.
  • Monitoring: bij monitoring draait het ook om bewaking, maar dan eerder op afstand. Aan de hand van een camera- of meldingsysteem wordt u bedrijf of woning in de gaten gehouden. In het gaval van een misdrijf of een brand wordt er dan snel ingegegrepen.
  • Interventie: veel beveiligingsfirma’s kunnen via alarmsystemen verwittigd worden. Ze streven naar een snelle interventie in geval van een misdrijf. Ook speciale controlerondes zijn mogelijk. Zo kan een beveiligingsagent er dagelijks voor zorgen dat een bedrijf goed afgesloten wordt.
  • Persoonscontrole: deze dienst draait rond het controleren van personen om misdrijven op grote evenementen of bijeenkomsten te vermijden. Denk maar aan grote fuiven, festivals of sportevenementen.
  • Consultancy: weet u niet of uw bedrijf of woning voldoende beveiligd is tegen inbraak of andere misdrijven? Vaak is het mogelijk om een kritische doorlichting aan te vragen. De beveiligingsfirma biedt u dan de nodige tips aan om veiliger voor de dag te komen. Bij sommige bewakingsfirma’s kunnen ook trainingen gevolgd worden. Zo kunt u uw eigen mensen opleiden.

De wereld van een lijfwacht

Een lijfwacht zorgt voor de persoonsbeveiliging van mensen die maatschappelijk in de kijker lopen. Dat kan om verschillende redenen het geval zijn. U denkt wellicht meteen aan popsterren, filmsterren en andere beroemdheden uit de wereld van glitter en glamour. Dit zijn echter niet de enige mensen die nu en dan een bodyguard nodig hebben. Ook politici, industriëlen, rechters en dergelijke moeten soms beroep doen op een lijfwacht. De risicofactor vormt vaak geld of macht. De lijfwachten moeten de veiligheid van deze personen garanderen. Ze kunnen bijvoorbeeld ontvoerd worden om losgeld los te weken of om bepaalde eisen af te dwingen.

Lijfwachten kunnen opgeleid worden door de overheid of door private instellingen. Iedereen die dat wil, kan dus een opleiding tot lijfwacht of bodyguard volgen. Veel erkende en gespecialiseerde beveiligingsfirma’s leiden hun eigen mensen op. Hoewel spierkracht en vechtkunsten uiteraard aan bod komen, spelen ook vooral communicatieve en sociale vaardigheden een rol in deze opleidingen. Wie van plan is om deze richting uit te gaan, kan al in het middelbaar kiezen voor de richting ‘veiligheid’. Deze opleidingen kunnen gevolgd worden in het technisch en beroepsonderwijs en bereiden jongeren voor op jobs bij politie, brandweer en allerhande veiligheidssectoren. Het is een goede voorbereiding voor iedereen die ervan droomt om lijfwacht worden.

Persoonsbeveiliging: meer dan spierballen

Heeft u altijd gedacht dat een carrière in persoonsbeveiliging iets voor u zou kunnen zijn? U kunt verschillende opleidingen volgen waarmee u uiteindelijk aan de slag kunt bij een beveiligingsfirma of andere spelers in de veiligheidssector.

Het is belangrijk om eerst een onderscheid te maken tussen persoonsbeveiliging en persoonscontrole. Met persoonscontrole worden stewards, buitenwippers en dergelijke bedoeld. Persoonsbeveiliging gaat over het actief “beschermen” van personen. We hebben het dus over een bodyguard of lijfwacht. De personen die persoonsbeveiliging nodig hebben, staan vaak om één of andere reden in de maatschappelijke spotlights. Dan kan gaan over pop- en filmsterren, maar ook industriëlen met een groot kapitaal of politici met veel macht kunnen het mikpunt van misdrijven worden. Wie aan persoonsbeveiliging doet, moet dus ook op de hoogte zijn alle mogelijke gevaren en de motieven die daarachter schuilgaan.

Om hierop voorbereid te zijn worden lijfwachten en bodyguards intensief opgeleid. Naast krachttrainingen staan ook opleidingen in strategie, communicatie en psychologie op het programma. Als lijfwacht bent u de eerste en laatste persoon waar uw “beschermeling” op kan terugvallen. Het spreekt dus voor zich dat u bijzonder stevig in de schoenen moet staan. Met andere woorden: een carrière in persoonsbeveiliging, dat is meer dan spierballen.

Beveiliger

Veiligheid is een basisbehoefte van elke mens. Sommige mensen of evenementen hebben echter extra beveiliging nodig. Denk maar aan grote popconcerten, politieke congressen, sportwedstrijden en andere evenementen waar de veiligheid voor iedereen moet kunnen worden gegarandeerd. Daarom kiezen steeds meer jongeren voor een carrière als beveiliger. Daar zijn enkele goede redenen voor. In de eerste plaats is het zo dat de veiligheidssector veel jobmogelijkheden biedt. U kunt beveiliger worden, maar ook bodyguard of lijfwacht bij een erkende beveiligingsfirma.

De tweede reden is dat er tegenwoordig goede opleidingen bestaan die het mogelijk maken om heel bewust voor een loopbaan in de veiligheidssector te kiezen. Men kan er al in het middelbaar onderwijs mee beginnen om uiteindelijk verschillende richtingen uit te kunnen. Van brandweer en politie tot uiteenlopende veiligheidsjobs. Beveiligingsfirma’s bieden een brede waaier aan diensten aan, van persoonsbeveiliging tot persoonscontrole. Dat betekent dat er voor een beveiliger ook een brede waaier aan jobs mogelijk zijn. De meeste firma’s leiden hun eigen mensen op, dus u kunt u er ook steeds de nodige informatie over opleidingen en trainingen aanvragen.

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn: wie voor een job als beveiliger kiest, moet voorbereid zijn op onregelmatige uren en belastend werk. Een beveiliger moet immers stevig in de schoenen staan en gepast kunnen reageren op uitdagende situaties.

Beveiligingsagent: iets voor u?

beveiligingsagentBent u op zoek naar een beveiligingsagent of denkt u aan een job als beveiligingsagent? Dan kan het geen kwaad om te weten hoe een beveiligingsagent wordt opgeleid en waar ze worden ingezet. Beveiligingsagenten kunnen tegenwoordig al in het middelbaar met hun opleiding beginnen. Zowel in technische richtingen als in beroepsrichtingen kan men kiezen voor opleidingen die gericht zijn op veiligheid.

Sommigen eindigen bij politie of brandweer, anderen worden bodyguard  of lijfwacht en nog anderen gaan als beveiligingsagent aan de slag bij een erkende beveiligingsfirma. Welke richting men ook kiest, er staan bepaalde vaardigheden centraal. Vooral communicatieve en sociale vaardigheden zijn essentieel voor iedereen die in de veiligheidsector werkt. Als u op zoek bent naar een beveiligingsagent, zorg dan dat u iemand met de nodige diploma’s of certificaten aanneemt. De eerste de beste kleerkast volstaat immers niet.

Als u een opleiding tot beveiligingsagent volgt, kunt u ingezet worden op verschillende locaties. Grote sportevenementen, concerten of openbare gebouwen zoals luchthavens en musea behoren tot de mogelijkheden. Ook op bedrijfsterreinen of parkings en dergelijke kunnen ze worden ingezet. Een beveiligingsagent moet uiteraard flexibel zijn en open staan voor onregelmatige uren. Criminaliteit stopt immers niet om 17 uur ’s avonds…

De kwaliteiten van een bodyguard

bodyguardBij het woord ‘bodyguard’ denkt u misschien meteen aan filmsterren, presidenten en andere wereldberoemde figuren. Bodyguards worden echter ook ingezet voor minder bekende personen. Denk maar aan zakenmensen die van de ene belangrijke vergadering naar de andere moeten razen. Artiesten, politici of iemand die uitspraken heeft gedaan waardoor de eigen veiligheid in gevaar is gekomen,… Er zijn talloze redenen waarom iemand beroep zou doen op een lijfwacht. Ook voor grote evenementen zoals fuiven en concerten worden ze wel eens ingezet.

Hou er rekening mee dat een bodyguard zich niet zomaar een bodyguard mag noemen. Een norse tronie en rollende spierballen volstaan immers niet. De bodyguard in kwestie moet een specifieke opleiding in persoonsbeveiliging gevolgd hebben. Dit is vaak een specialisatie als uitloper van een middelbare opleiding ‘veiligheid’. Een dergelijke opleiding is nodig omdat bodyguards meer moeten kunnen dan enkel klappen uitdelen indien nodig. Ze moeten inzicht verwerven in de psychologie van mensen, moeten goed kunnen communiceren en moeten ten allen tijde stevig in de schoenen staan. Een goede bodyguard weet hoe een heikele situatie bekoeld kan worden zonder dat het tot een escalatie komt. Een bodyguard is er om u te beschermen tegen geweld van buitenaf, maar zeker ook om geweld te voorkomen.

Als u een bodyguard zoekt, doet u daarom best beroep op een erkende veiligheidsfirma. Zo weet u zeker dat de bodyguard in kwestie de nodige opleidingen heeft genoten en de nodige vaardigheden heeft verworven.

Draadloze camera: gebruiksvriendelijk en voordelig

Bewakingscamera’s worden steeds meer ingeschakeld om woningen, bedrijven en andere eigendommen te bewaken. De keuze van de camera is vaak afhankelijk van het doel: een ontradend effect (bv. camera’s die zichtbaar aangebracht worden) of het op heterdaad betrappen van overtreders (bv. spycams). De sector die dit soort producten aanbiedt is voortdurend in beweging, dus er komen steeds nieuwe producten op de markt. Er bestaan intussen dus heel wat verschillende bewakingscamera’s. Eén daarvan is de draadloze camera. En die is om logische redenen in opmars.

Draadloze camera’s bestaan uit een camera en een ontvanger. De camera verstuurt de opgenomen beelden draadloos naar de ontvanger, waar de beelden worden opgenomen. Deze ontvanger is meestal een USB, waardoor de ontvanger meteen kan worden aangesloten op een computer en de beelden dus meteen kunnen bekeken worden op een computer of zelfs een televisiescherm.

Bovendien is het ook mogelijk om meerdere draadloze camera’s aan te sluiten op één ontvanger. Door middel van een tweede ontvanger kunnen de beelden ook op een tweede locatie bekeken worden. Het mag dus duidelijk zijn dat dit soort bewakingscamera’s vooral uitblinken in gebruiksgemak. Daar komt nog bij dat een draadloze camera in vele gevallen goedkoper is, omdat er geen bekabeling moet worden aangebracht.

Spycam: iedereen spion met spy cams

Spy cameraVoor de beveiliging van eigendommen of bescherming tegen diefstal maken heel wat mensen gebruik van camerabewaking. Daarbij denkt u vast aan relatief grote camera’s die aan de gevel ter hoogte van het dak worden aangebracht, maar er bestaan ook nog andere toepassingen: spycams of spy camera’s, piepkleine camera’s die op onopvallende plaatsen of in ongewone gebruiksmiddelen kunnen verborgen worden. Zo’n spionage camera kan natuurlijk gebruikt worden om mee te gluren, maar dat is niet het enige waarvoor ze kunnen worden gebruikt. Denk maar aan diefstalpreventie binnen uw woning of auto, het ontmaskeren van bedrijfsfraudeurs of vandalen of zelfs toepassingen in de puur huiselijke sfeer, zoals baby monitoring.

Waarin kan een spycam zoal worden aangebracht? Spycams kunnen in zo goed als alles verborgen worden: pennen, luchtverfrissers, lampen, sleutelhangers, klokken en horloges,… als u het kan bedenken is het waarschijnlijk wel mogelijk. De sector die dit soort camera’s aanbiedt is bovendien voortdurend aan het evolueren, dus er komen steeds betere toestellen op de markt. Hoewel spy camera’s erg handig zijn om ergens een oogje in het zeil te houden, moet u wel steeds rekening houden met de privacy van anderen. Door de opkomst opmars van de spy cam is de wet op de privacy aangescherpt, dus zorg ervoor dat u hiervan op de hoogte bent.

Camerabeveiliging: hou een oogje in het zeil

Camera beveiligingVoor het beveiligen van eigendommen, wordt steeds vaker voor camerabeveiliging gekozen. Dat komt vooral omdat hedendaagse bewakingscamera’s enkele extra voordelen te bieden hebben. Niet alleen bedrijven en instellingen, maar ook particulieren kiezen steeds vaker voor bewaking aan de hand van camera’s.

Vroeger kwamen de opgenomen beelden op VHS terecht, waardoor de opnametijd beperkt was, en bovendien waren de cassettes erg onderhevig aan slijtage. Dat is vandaag allemaal verleden tijd, dankzij digitale recorders: men kan veel langer opnemen en bovendien is de geleverde beeldkwaliteit vaak een stuk beter. Het feit dat de opnames digitaal worden opgeslagen, brengt ook een nieuwe toepassing met zich mee. Vele mensen bekijken de beelden immers van op grote afstand. Denk aan mensen die ergens een buitenverblijf hebben. Dankzij digitale camerabeveiliging kunnen zij ook daar een oogje in het zeil houden, zelfs al zitten ze op honderden kilometers afstand. En ook in het donker kan tegenwoordig gefilmd worden, dankzij de infrarood camera.

U merkt het: camerabeveiliging is een techniek die voortdurend evolueert, maar hun nut hebben ze alvast bewezen. De camera’s zorgen immers niet enkel voor identificatie na de feiten, ze hebben ook een sterk ontradend en preventief effect. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het prijskaartje vaak niet mals is, maar als hetgeen u wil beschermen u lief is, dan vormt dat vaak geen probleem…